Naše firma spolupracuje se zkušební laboratoří Vodní zdroje GLS Praha a.s., která provádí komplexní rozbory všech druhů vod, pevných materiálů, odpadů, včetně jejich výluhů a půdního vzduchu. Laboratoře jsou vybaveny veškerou potřebnou analytickou technikou a vysoce kvalifikovaným a zkušeným personálem. V laboratoři je dlouhodobě zaveden a akreditován systém řízení jakosti, který je pravidelně prověřován akreditačním orgánem ČIA. Laboratoř se pravidelně a úspěšně zúčastňuje mezilaboratorního porovnání zkoušek a často sama vzorky pro tyto MPZ připravuje. Laboratoř je akreditována ČIA, zkušební laboratoř č.1257.

Provádíme a zajišťujeme následující služby: