Vytisknout tuto stránku

Pitná voda

laboratoř - ceník - pitná voda

 

 

č.

Parametr

Cena v Kč
vč. DPH

138

Orientační rozbor pro individuální zásobení pitnou vodou v rozsahu:
- počty kolonií při 22 °C, počty kolonií při 36 °C a enterokoky, koliformní bakterie,
- amonné ionty, dusitany, dusičnany, oxidovatelnost (CHSKMn), železo, tvrdost vody

904,-

157

Rozbor pitné vody dle vyhl. 252/2004 Sb., - krácený "úplný" v rozsahu:
- pach, chuť, barva, zákal
- pH, konduktivita, Clvolný, Fe, Mn, Al, CHSKMn, dusičnany, dusitany, amonné ionty
- koliformní bakterie, Clostridium perfringens, Escherichia coli, mikroskopický obraz
- počty kolonií při 22 °C, počty kolonií při 36 °C

1773,-

158

Rozbor pitné vody dle vyhl. 252/2004 Sb., - krácený "základní" v rozsahu:
- pach, chuť, barva, zákal
- pH, konduktivita, Fe, CHSKMn, dusičnany, dusitany, amonné ionty
- koliformní bakterie, Escherichia coli
- počty kolonií při 22 °C, počty kolonií při 36 °C

1333,-

158a

Rozbor pitné vody dle vyhl. 252/2004 Sb., - krácený podzemní voda v rozsahu:
- jako v položce 158 a navíc Mn, Al

1499,-

159

Rozbor pitné vody dle vyhl. 252/2004 Sb., - úplný vč. pesticidů a TOC v rozsahu:
- pach, chuť, barva, zákal, TOC, CN-
- pH, Na, konduktivita, amonné ionty, fluoridy, Clvolný, Fe, Al, CHSKMn, sírany, chloridy, dusičnany, dusitany, Ca+Mg, bromičnany, chloritany
- As, Mn, Cr, Cd, Cu, Sb, Ni, Hg, Pb, Se, Be, B, Ag, Ca, Mg
- tetrachlormethan, 1,2-dichlorethan, chlorethen, trichlorethen, tetrachlorethen, benzen, benzo(a)pyren, PAU, pesticidní látky, trihalomethany, trichlormethan
- Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, živé organismy, mrtvé organismy, abioseston, Clostridium perfringens
- počty kolonií při 22 °C, počty kolonií při 36 °C

10627,-


Analýzy č. 157 a č. 158 jsou nutné ke kolaudaci vodního díla.

Pro zákazníky v okruhu do 20 km od Prahy nabízíme možnost dopravy vzorků do laboratoře za poplatek Kč 500,- vč. DPH.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH (19 %).

 


Předchozí: Skupinové analýzy
Následující: Kontakt


Home
Price list Shipping and delivery
 

Catalog
Search:  
Powered by Shop-Script FREE